Vítejte na internetovych stránkách spole?nosti Schneider Electric

Vítejte na na?ich internetovych stránkách.

Vyberte zemi

Vychozí alternativní text

EcoStruxure?

S Inovacemi na v?ech úrovních p?iná?íme novy p?ístup k energetice a automatizaci.

Nabídka vyrobk?

Kompletní p?ehled produkt?, ?e?ení a slu?eb pro domácnosti, pr?mysl, energetiku, datová centra.

Produktová dokumentace a software ke sta?ení

Nabídka katalog?, certifikát?, technické dokumentace a software ke sta?ení.
Ropná plo?ina v zálivu

?ízení stroj?

Vychozí alternativní text

?e?ení pro budovy

Vychozí alternativní text

Zdravotní pé?e

Hala v serverovně, ?e?ení pro datová centra, ?ízení datovych center

Datacentra a sítě

Vychozí alternativní text

Vodohospodá?ství a odpadní vody

Tě?ba uhlí s tě?kou technikou, tě?ební pr?mysl.

Slu?by

Doporu?ujeme

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Prohlédnout"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCZ"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Vá? prohlí?e? je zastaraly a obsahuje známé bezpe?nostní hrozby. Rovně? nemusí správně zobrazovat na?e nebo jiné internetové stránky. Prosím aktualizujte vá? internetovy prohlí?e?, abyste mohli vyu?ívat v?echny funkce na?ich stránek. Pro optimální funkcionalitu doporu?ujeme pou?ívat Internet Explorer 9 nebo nověj?í.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo pot?ebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!
成都黑帽门视频在线观看